Cerddoriaeth

sut allai brynu'r cerddorieth?

Mae pob un o'r teitlau yma ar gael ar pob platfform mawr. Yn anffodus does gen i ddim CDs, dim ond digital downloads. Mae links i'r siopau i gyd ar y gwaelod felly gwrandewch.

Y cyhuddiadau

31/08/2019

Disgrifiad

Y Cyhuddiadau yw 'debut' album Dafydd Hedd. Mae gan hi 11 trac amrywiol iawn o ran arddull yn cynnwys pop, rock, dawns, reggae a serch. Disgrifiai hi fel casgliad o ganeuon am gariad, thristwch, bywyd modern a chymuned.

Mae hi bellach ar gael ar pob platfform mawr fel Spotify ac Apple Music. Caneuon mwyaf poblogaidd yr albwm oedd Cyhuddiadau, Vector a Gwyrddlas. Sawl can adnabyddus o sawl gig cyn y cyfnod clo COVID-19.


Gwobrau ac adolygiadau:

Cafodd Y Cyhuddiadau ei henwebu ar gyfer Gwobrau Y Selar 2019, a chofodd hi 10fed.

Cewch ddarllen yr adolygiad yma:

HUNANLADDIAD ATLAS

04/04/2020

Disgrifiad:

Mae ail albwm Dafydd Hedd, Hunanladdiad Atlas yn gasgliad o naw can sy'n trafod themau geowleidyddol, colli ffrindiau, cyfiawnder cymdeithasol ac mwy na dim, y crisis hinsawdd. Mae Dafydd wastad wedi bod yn berson sy'n pryderu am chwalfa yr amgylchedd, ac roedd cymryd rhan mewn protest XR ac yn dysgu mwy am y pwnc wedi ei sbarduno i ysgrifennu y trac teitl: Fflamdy. Mae hefyd sawl son am ei gartref ol-ddiwyddianol Bethesda, yn trafod stori'r chwarel yn Craith Weledol. Yn torri ar y naws tywyll, mae sawl can Saesneg blws yn torri. Mae'r llais graenog yn cyfleu ei brofiadau torcalonnus yn North Pole a Glowstick. Mae sawl can llai tywyll sydd ddim yn blws hefyd, fel Cyfarwydd a Phrin, un o'r caneuon mwyaf poblogaidd oddi ar y casgliad, yn son am arferion hogiau ifanc efo cadw cariad a phroblemau ymrywiad mewn cymdeithas modern. Yn olaf, ddaw Atlantico, gyda samplau o'r mor er mwyn cyfleu'r neges fod nid yw popeth yn parhau am byth, ac hyd yn oed os ydych yn colli pobl, ddaw pobl newydd, a defnyddio'r syniad o erydiad y mor yn 'Atlantico' i gyfleu hyn.


Gwobrau ac Adolygiadau

Cafodd Hunanladdiad Atlas ei henwebu eto ar gyfer wobr selar yng nghategori Record Hir Orau 2020:

Cafodd Dafydd 7fed yn y categori hon, yn gwella ar ei berfformiad y flwyddyn cynt.

O ran adolygiadau, ddaru Sarah Wyn Jones oddi ar MonFM ddweud hyn:

"Mae Dafydd Hedd wedi datblygu ei grefft yn yr albym newydd yma. Dwi'n clywed mwy o arbrofio efo'i swn ond yn cadw at ei ddawn cryf o ysgrifennu geiriau ac adrodd teimladau a straeon. Mae ei dalent blynyddoedd maith o'i flaen ei oed. Mae'n fraint gael gwrando ar yr albym yn gyntaf" - Sarah Wynne, Mon FM

Ddaru Daf Jones hefyd ysgrifennu adolygiad llawn o fy albwm Hunanladdiad Atlas. Darllenwch yma:


Darlun: Gog Republic

ANGHOFIAI DDIM

08/06/2020

Disgrifiad

Sengl pwerus sy’n dathlu holl waith yr gwasanaeth iechyd dros cyfnod COVID-19. Diolch i’r gymuned.

Gwobrau ac adolygiadau

Dim byd eto...


Celf: Iestyn Gwyn Jones

FOLLOW ME

02/04/2021

Disgrifiad:

Mae Follow Me yn sengl caiff ei recordio, gynhyrchu ac ysgrifennu dros y we gyda Iestyn Gwyn Jones dros cyfnod y pandemig. Mae'n gan sy'n son am obaith mewn cyd-destun llwm. Y geiriau sy'n sefyll allan fwyaf yw "things will get better", "you can follow me" a "come outside, see the view". Mae'r gan yn un indie rock gyda build up mawr tuag at y gytgan olaf drwy defnydd o gitar a cynhyrchu atmosfferig er mwyn codi tensiwn.

Gwobrau ac adolygiadau:

Does dim gwobr wedi gael ei roi i Follow Me eisioes.

Adolygiad Elis Derby:

Mae Dafydd Hedd yn artist sydd wedi parhau i gadw’n brysur yn ystod blwyddyn heriol eithriadol i berfformwyr- boed hynny trwy arwain podcast “Y Calendr”, neu llwyfannu gigs rhithiol ar ei dudalen Instagram. Y sengl “Follow Me” yw’r ychwanegiad diweddaraf i ganon y cerddor o Fethesda. Dwi wastad wedi ystyried cerddoriaeth Dafydd i fod â naws reit bluesy, a’n seiliedig yn bennaf ar sŵn gitar gritty, felly roedd clywed piano fel y brif offeryn

yn chwa o awyr iach. Mae ei lais unigryw yn gweddu’n hyfryd gyda cordiau melancolig y gân, sy’n creu awyrgylch llwm a thywyll, er bod y geiriau’n cyferbynnu; “Follow me, things will get better”. Teimlaf bod angen rhoi sylw i’r cynhyrchu yn ogystal, gyda’r reverb trwm ar y gitar cefndirol yn ychwanegiad perffaith i’r awyrgylch atmosfferig. Er mor hoff oeddwn o’r cynhyrchu a’r offeryniaeth, teimlaf y bysai’r gân wedi elwa o fwy o ddatblygiad cerddorol, drwy ychwanegu mwy offerynnau hyd at y diwedd er enghraifft, neu cyflwyno adran gwbl newydd. Onibai am hynny, o’n safbwynt i, dyma’r enghraifft mwya’ aeddfed o waith Dafydd Hedd hyd yn hyn, a’n gam ymlaen i gyfeiriad gwahanol. Edrychaf ymlaen i glywed mwy o beth sydd gan y cerddor ifanc i’w gynnig.

Adolygiad Ifan Pritchard:

Ma' Dafydd yn troi allan i fod yn un o'r artistiaid ifanc gora'r sin!Ma'i allu i sgwennu a cynhyrchu ei waith ei hun yn class, ac yn dangos gymaint o frwdfrydedd sy gan Dafydd tuag at cerddoriaeth a'r sin. Ma hon yn gan a hanner! Gwyliwch allan!

Celf: Lleucu Bryn

YR IFANC SY'N gwnEUD DIM BYD

04/06/2021

EP newydd sy'n dod allan ar y dyddiad uchod:

Mae'n gasgliad o 5 can sy'n wahanol iawn i'w gilydd. O reggae, punk, rock, pop a country, mae na rhywbeth i bawb ar y casgliad newydd hon caiff ei recordio yn Studio Un.